Địa chỉ: Xã Mỹ Hương- Huyện Lương Tài -Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0968235238
 12/12/19  Hoạt động & Sự kiện  127
Giờ hoạt động tạo hình của các bé lớp 3 tuổi A trường mầm non Mỹ Hương 
 12/12/19  Hoạt động & Sự kiện  159
Giờ thể dục buổi sáng của lớp 3 tuổi A trường mầm non Mỹ Hương