Địa chỉ: Xã Mỹ Hương- Huyện Lương Tài -Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0968235238
Ngày ban hành:
11/04/2017
Ngày hiệu lực:
11/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực