Địa chỉ: Xã Mỹ Hương- Huyện Lương Tài -Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0968235238
 11/03/19  Công đoàn  111
Trường Mầm non Mỹ Hương tổ chức hoạt động chào mừng 8.3. Toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên tham gia tích cực vào hoạt động thi nấu ăn. Thi đua giữa các khối. Khối văn phòng, khối 5 tuổi, khối 4 tuổi, khối 3 tuổi, khối nhà trẻ.
 11/03/19  Công đoàn  139
Ngày 8/3 hàng năm, phụ nữ trên thế giới được cả nhân loại tôn vinh